Kontaktujte nás: 777035275 | musilt69@seznam.cz

Chirurgická ambulance MUDr.Tomáš Musil

GDPR

Chirurgie MUDr.Musil IC 03814203 se sídlem Jihoslovanska 2453/5,Prostějov jako poskytovatel zdravotní péče (Spravce) v souladu s čl.13  Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o GDPR informuje osoby jimž poskytuje zdravotní peci(Pacienti) o zpracovani osobních udaju pacientů  pro potřeby poskytování zdravotní péče.